Off Canvas sidebar is empty

Judita Slak z aktivnim strokovnim izobraževanjem doma in v tujini nenehno skrbi, da se znanje o paliativni oskrbi širi znotraj Klinike Golnik in drugod po Sloveniji. V času prevzema vodenja negovalnega oddelka je bila paliativna oskrba nekaj popolnoma novega za slovenski prostor. Vendar je izziv pred nečim novim, čut za umirajočega človeka, visoki nivo strokovnosti in zavedanje, kako pomembno je v proces umiranja aktivno vključiti svojce, Judito pripeljal pred nove odločitve in precej zaznamoval njeno pot vse do danes.

Predanost zdravstveni vzgoji, razumevanje razširjenosti, resnosti in aktivnega vključevanja pacienta pri sladkorni bolezni ji predstavlja izziv, ki se ga loteva z največjo mero predanosti in strokovnosti. Pod njenim vodstvom deluje na Kliniki Golnik šola za sladkorne paciente, nenehno vzgaja in poučuje mlajše kolegice, da se aktivno vključujejo v zdravstveno vzgojo in se zavedajo pomena le-te. Na bolniških oddelkih vodi tim diplomiranih medicinskih sester – koordinatoric za poučevanje pacientov s sladkorno boleznijo. Načrtuje in izvaja zdravstveno nego in sodeluje pri oblikovanju standardov zdravstvene obravnave. Je vezni člen pri notranjih nadzorih in merjenju kazalnikov kakovosti v sklopu zdravstvene nege ter oskrbe in pripravlja poročila s predlogi za izboljšanje za celotno kliniko.

Je aktivna predavateljica in habilitirana sodelavka pri predmetu paliativna zdravstvena nega in oskrba. Vključena je v izobraževanje pripravnikov in novo zaposlenih. Redno sodeluje na različnih strokovnih srečanjih in je sourednica različnih zbornikov.

Eno mandatno obdobje je bila predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske in istočasno tudi urednica in sourednica zbornikov strokovnih srečanj, ki jih je DMSBZT Gorenjske organiziralo. Z aktivnim članstvom nadaljuje kot članica kolegija predsednice društva. Je članica endokrinološke sekcije in vodja delovne skupine za paliativno zdravstveno nego. Njena multidisciplinarnost in zavzetost, da svoje ideje in cilje izpelje do konca, ter nenehno mreženje med različnimi profili zdravstvenih delavcev dokazujejo, da svoje delo opravlja preudarno in premišljeno.

S timom negovalnega oddelka je aktivno sodelovala v pilotnem projektu kontinuirane paliativne oskrbe pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje RS. Sodelovala je pri evropskem projektu SOULBUS, ki je potekal od leta 2013 do 2015, namen projekta je bil dvig socialnega kapitala z izboljšanjem multikulturnih kompetenc na področju visokošolskega izobraževanja in trga dela. Njeno pedagoško, raziskovalno in strokovno delo pomembno prispeva k celostni obravnavi pacientov v slovenskem prostoru, predvsem pa ima veliko dodano vrednost, humanost in razumevanje človeka kot celote, ko se življenje, za katerega se vsi tako borimo, izteka.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava