Off Canvas sidebar is empty
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Gorenjske je 2.12.2022 v Festivalni dvorani Bled podelilo najvišja priznanja društva za leto 2022.

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2022 so:
DARINKA FAJFAR, srednja medicinska sestra, Splošna bolnišnica Jesenice


Darinka Fajfar je leta 1982 končala Zdravstveno šolo Jesenice, kar ni bilo vedno lahko, saj je živela v Nomenju v občini Bohinjska Bistrica. Ves čas šolanja je bila tudi štipendistka Klinike Golnik in je bila tam nekaj časa tudi zaposlena. Kasneje se je zaposlila v DSO Janka Benedika Radovljica, in nato Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je zadnjih 30 let zaposlena v urgentnem centru. Izvaja zdravstveno nego kritično bolnih in poškodovanih pacientov, ter zdravstveno vzgojo in svetovanje pacientom, ki so odpuščeni v domačo oskrbo. Sodeluje pri izvajanju varnostnih vizit, pri izvajanju vizit zdravstvene nege, ter se redno udeležuje strokovnih izobraževanj znotraj in izven bolnišnice, ter ta pridobljena znanja predaja svojim sodelavcem, dijakom in študentom. Leta 2019 je bila prevedena po 38. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti. V drugi polovici prihodnjega leta jo čaka upokojitev po uspešni 40-letni karieri.

Sama vedno rada poudari, da svoje delo opravlja z velikim veseljem in v njem uživa. Pacientom ves čas daje občutek zaželenosti, je empatična, sočutna, prijazna, hkrati pa profesionalna in strokovna.
LJUBICA RAVNIKAR, diplomirana medicinska sestra - Srednja šola Jesenice


Ljubica Ravnikar je svoje delo je začela kot srednja medicinska sestra na Kliniki Golnik. Po pridobitvi naziva diplomirana medicinska sestra je bila na funkciji vodilne medicinske sestre sprejemne ambulante, ter nato glavne medicinske sestre Poliklinike. Dolga leta je sodelovala na učnih delavnicah »Osnove klinične alergologije in astme« za splošne zdravnike, bila mentorica študentom in pripravnikom, predavateljica in ocenjevalka v šoli za obstruktivne pljučne bolezni, izvajala skupinska in individualna izobraževanja o astmi za paciente in njihove svojce, bila dva mandata v izvršilnem odboru ter en mandat v vlogi podpredsednice pulmološke sekcije. Svoje raziskovalno delo »Standardizacija nosnega izpirka« je predstavila zdravniški pulmološko-alergološki sekciji na Medicinski fakulteti. Po končanem pedagoško-andragoškem izobraževanju se je zaposlila kot učiteljica teoretičnega in praktičnega pouka na zdravstveni usmeritvi Srednje šole Jesenice. Na šoli poučuje več predmetov s področja zdravstvene nege, izvaja praktični pouk v kabinetu, je mentorica dijakom pri praktičnem pouku ter poučuje strokovne predmete na enoti za izobraževanje odraslih. Z dijaki sodeluje na stojnicah ob svetovnih dnevih zdravja, je mentorica pri pripravah na državno tekmovanje v znanju o diabetesu, aktivno sodeluje v šolski maturitetni komisiji, je ocenjevalka na maturi. V okviru projekta Erasmus+ je bila kot predavateljica na izmenjavi srednješolskih učiteljev v Sevilji. Zadnja štiri leta sodeluje kot sodelavka hiše Ljubhospic v paliativni negi.

Kot učiteljica zna motivirati dijake, spodbuja v njih radovednost in pripomore k trajnosti njihovega znanja. Njeno delo temelji na vrednotah, je polna pozitivne energije, empatična, komunikativna in zna prisluhniti drugim.
SIMONA TOMAŽEVIČ, mag. zdr. neg. - Psihiatrična bolnišnica Begunje


Simona Tomaževič poklic medicinske sestre opravlja v Psihiatrični bolnišnici Begunje od leta 2001. Kot oddelčna medicinska sestra in strokovni vodja je delovala v urgentni ambulanti, na oddelku pod posebnim nadzorom in oddelkih za podaljšano zdravljenje in rehabilitacijo. Po zaključenem podiplomskem študijo ZN pa je vključena na oddelek in program zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola, kjer deluje kot terapevt psihoterapevtske skupine. Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti zdravstvene nege je osredotočena na pacienta, njeno vodilo so najnovejši standardi, strokovne smernice, pravila in Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Sposobna je etične refleksije profesionalnega dela v negovalnem in zdravstvenem timu. Dijakom in študentom predaja strokovno znanje in izkušnje, kot mentorica je vključena v proces uvajanja novo zaposlenih kadrov in vodenje kariernega razvoja zaposlenih v negovalnem timu. Je predavateljica na ožjem strokovnem področju na raznih izobraževanjih. Je dolgoletna članica Stalne delovne skupine Razširjenega strokovnega kolegija za ZN za Slovensko kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, vodi strokovno področje psihiatrije pri isti delovni skupini. Je članica Delovne skupine za digitalizacijo dokumentacije zdravstvene nege na področju psihiatrije v okviru Sekcije MSZT v psihiatriji, delovne skupine za razvoj eTTL in zdravstveno negovalne dokumentacije pri Ministrstvu za zdravje. Je članica IO Sekcije MSZT psihiatrije, članica IO in predsednica Statutarne komisije Društva Gorenjska.

Kot medicinska sestra je, potrpežljiva, dosledna, izjemno zanesljiva, samoiniciativna, umirjena, pozitivna tudi v najtežjih situacijah, kreativna in fleksibilna. Je pripravljena pomagati v vsakem trenutku tako pacientom kot sodelavcem.
MAJA ZEVNIK, srednja medicinska sestra, ZD Kranj


Zevnik Maja je leta 1983 zaključila izobraževanje na Zdravstveni šoli Jesenice in se nato zaposlila v Zdravstvenem domu na Bledu. Nadalje jo je poklicna pot vodila v Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj, zasebno zobno ambulanto v Ljubljani, kjer je prevzela mesto zobne asistentke nato v Dom upokojencev v Preddvoru, na koncu pa v Zdravstveni dom Kranj. Znanja in izkušnje je nabirala, nadgrajevala in izpopolnjevala na mnogih strokovnih področjih. Prvo mesto je bilo vedno namenjeno pacientom. V skoraj 40 letnem poklicnem delovanju je neprecenljiv njen doprinos k ohranjanju in skrbi zgodovinske dediščine medicinskih sester, ki jo predaja mlajšim generacijam kot mentorica dijakom in študentom. Od leta 2004 je članica Izvršnega odbora društva MSBZT Gorenjske. Je članica Komisije za dodeljevanje sredstev za izobraževanje članov društva, bila je organizatorka izletniških dejavnosti društva. Aktivno skrbi za informiranje medicinskih sester v zdravstvenem domu Kranj z DMSBZT Gorenjske.

O sebi pravi, da poklic opravlja z veseljem in ji predstavlja izziv. Ko je včasih tudi težko doda: »veš, da si naredil kar je prav, kar je dobro in vse kar je v tvoji moči.«

Od leve proti desne: Ljubica Ravnikar, Jože Lavrinec, Maja Zevnik, Simona Tomaževič, Darinka Fajfar, predsednica društva Alenka Bijol.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava