Off Canvas sidebar is empty
Sobota, 2.12.2023 je bila za člane Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske prav posebna, saj smo se zopet srečali na slavnostni podelitvi priznanj Društva.

Program se je začel s slavnostnim nagovorom predsednice društva gospe Alenke Bijol, ki nas je popeljala skozi dogajanja polno leto na društvu, saj je bil program bogat strokovnih vsebin ter aktivnosti »za dušo in telo«, ter članom in nagrajencem namenila spodbudne in optimizma polne besede z upanjem na še uspešnejše in zdravja polno leto, ki prihaja. Dogodek se je nadaljeval s slavnostnim nagovorom predsednice Zbornice - Zveze gospe Monike Ažman, ki se vedno rada vrne v »domače društvo«, katerega članica je že dolgo vrsto let in nam je na svoj slikovit, realen toda pozitiven način opisala aktualno dogajanje v slovenskem zdravstvu in zdravstveni negi, ter se zahvalila gorenjskim medicinskim sestram za njihovo delo in srčnost.

Program je povezovala gospa Branka Smole, ki rada pove, da diha z medicinskimi sestrami, za glasbeno popestritev pa so poskrbeli Nuška Drašček, Iva Stanič in Big Band Bled.

Za leto 2023 so srebrni znak prejeli: gospa Vesna Avdić iz Splošne bolnišnice Jesenice, gospa Mariana Paula Rezelj iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, gospa Sanda Šifkovič iz zobne ordinacije za odrasle v Preddvoru in gospod Hubert Tomaž Terseglav Tomazin iz Splošne bolnišnice Jesenice. Dobitnica naslova Častna članica Društva MSBZT Gorenjske za leto 2023 je gospa Monika Ažman.

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2023 so:
VESNA AVDIĆ, srednja medicinska sestra, Splošna bolnišnica Jesenice


Vesna Avdić je od leta 2002 zaposlena na internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice, od vzpostavitve polintenzivne enote na endokrinološkem oddelku dela s hudo bolnimi pacienti v tej enoti. Aktivno sodeluje pri prepoznavnosti zdravstvene nege s tem, da mentorira novozaposlene sodelavce in dijake ter svoje znanje prenaša tudi na študente. Do pacientov je empatična, potrpežljiva in prijazna. Je timski človek, pripravljena za nudenje medsebojne pomoči, tako pacientom, kot zaposlenim daje občutek zaželenosti, pri svojem delu je profesionalna in strokovna. S svojim znanjem in izkušnjami pripomore k strokovnem razvoju vsakega zaposlenega na internem oddelku. Ima veliko željo po kontinuiranem izobraževanju in izpopolnjevanju, zato se redno udeležuje strokovnih izobraževanj ter svojim sodelavcem pridobljena znanja tudi uspešno predaja naprej. Je članica skupine za klinično prehrano v bolnišnici. Sodeluje pri več aktivnostih promocije zdravja v bolnišnici, ter zastopa bolnišnico na raznih srečanjih tudi izven. S svojo udeležbo na raznih predstavitvah za mlade na osnovnih in srednjih šolah igra pomemben člen pri promociji poklica. Pomembno sodeluje tudi pri podajanju izjav za televizijske prispevke, kot članica se udeležuje aktivnosti društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Leta 2019 je bila prevedena po 38. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.

V poklicnem in prostem času je Vesna zelo družabna oseba, rada ima hribe in naravo. Zaradi vse njene topline, pozitivnosti in skrbi za svoje sodelavce je priljubljena, cenjeno je tudi delo, ki ga vsakodnevno opravlja.
MARIANA PAULA REZELJ, diplomirana medicinska sestra - Klinika Golnik


Mariana Paula Rezelj se je rodila v Buenos Airesu in že od majhnega je vedela, da bo medicinska sestra, kot je bila njena mama. Strokovno znanje in izkušnje je pridobivala v Argentini v treh različnih bolnišnicah. Leta 2007 se je skupaj z družino preselila v Slovenijo, k jo je takrat obiskala prvič. Leto po prihodu se je zaposlila na Kliniki Golnik v pulmološki ambulanti, kjer dela še danes. Bogato strokovno znanje in izkušnje iz tujine je uspešn prenesla v svoj tim ter slovensko profesionalno javnost. Njena kreativnost in izvirnost botruje izboljšavam v delovnih procesih. Sodeluje pri pripravi kliničnih poti in protokolov za obravnavo ambulantnih pacientov. V času epidemije Covid 19 je imela vidno vlogo pri reorganizaciji pulmološko-alergološke ambulante, vzpostavitvi telemedicine, izobraževanju medicinskih sester na daljavo za izmenjavo dobrih praks in izkušenj, ter pri izobraževanju ambulantnih pacientov preko videokonferenc. Najsodobnejše tehnološke pripomočke uporablja v edukaciji in organizira delo samostojne sestrske ambulante. Je glavni motivato vpisovanja v mednarodni register težke astme SHARP, katerega namen je izboljšati poznavanje značilnosti pacientov s težko astmo. Nenehno se izobražuje doma in v tujini, aktivno sodeluje na kongresih ter deluje kot predavateljica medicinskim sestram in zdravnikom. Aktivno je vključena v raziskovalno delo, je mentorica študentom in pripravnikom ter zunanjim medicinskim sestram. Leta 2021 je prevzela mesto predsednice Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji.

Mariano Paulo odlikuje korekten, empatičen in profesionalen odnos do pacientov. Je cenjena in s svojimi bogatimi izkušnjami pomembna sodelavka, vedno pripravljena pomagati. Ob zahtevnem poklicnem delu si v prostem času rada vzame čas za druženje s prijatelji in družino, poje v pevskem zboru, je velika ljubiteljica narave, cvetja in izkušena vrtnarka.
SANDA ŠIFKOVIČ, srednja medicinska sestra - Zobozdravstvena ordinacija Niels Udir dr.dent.med.


Sanda Šifkovič je rojena v Kranju in se je v zadnjem razredu osnovne šole odločila, da postane medicinska sestra. Od nekdaj jo je veselilo delo z ljudmi, predvsem pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Tako se je leta 1981 vpisala na Srednjo medicinsko šolo na Jesenicah. Prvo zaposlitev je dobila v UKC Ljubljana, kjer je delala na kardiološkem oddelku. Naslednja njena zaposlitev je bila na Kliniki Golnik, kjer je delala deset let. Leta 1995 se je zaposlila na Zobni polikliniki v Kranju. Nekaj časa je delala v ortodontski ambulanti, zadnjih šestnajst let pa dela v zobni ordinaciji za odrasle v Preddvoru. Leta 2012 je opravila Nacionalno poklicno kvalifikacijo za zobozdravstveno asistentko. Od leta 2015 je članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu, poleg tega je tudi članica izvršnega odbora DMSBZT Gorenjske. V obeh odborih je zelo aktivna. Sodeluje pri organizaciji seminarjev, ki jih organizira Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu. Je članica različnih komisij v Društvu Gorenjske in skrbi za športne aktivnosti, literarne večere in sodeluje pri organizaciji seminarjev. Aktivna je pri iskanju sponzorjev. Veliko njenih člankov je bilo objavljenih v reviji Utrip.

Sanda je strokovna, dobrosrčna in rahločutna oseba, ki je predana svojemu delu in se zavzema za medsebojno povezovanje zobozdravstvenih asistentk in zdravstvenih sodelavcev. Njena organizacija športnih aktivnosti je profesionalna in hkrati spodbujajoča. Sandina predanost in strokovnost sta dragocen prispevek pri razvoju in prepoznavnosti stroke in navdih mnogim kolegicam, ki sledijo njenim stopinjam.
HUBERT TERSEGLAV, diplomirani zdravstvenik - Splošna bolnišnica Jesenice


Hubert Terseglav je diplomiral na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in opravil specializacijo na šoli enterostomalne terapije. Sprva je bil zaposlen v Enoti intenzivne terapije operativnih strok Splošne bolnišnice Jesenice, od leta 2012 pa deluje kot koordinator za oskrbo ran. Zadolžen je za preventivo poškodb zaradi pritiska, obravnavo pacientov s kroničnimi ranami in z inkontinenčnim dermatitisom, ter vključen v obravnavo pacientov, ki potrebujejo kompresijsko terapijo in pacientov z zahtevnejšimi travmatskimi ranami oz. s postoperativnimi zapleti. S patronažno službo Zdravstvenega doma Jesenice ima redne sestanke, na katerih obravnavajo skupne paciente s kroničnimi ranami in se odločajo glede njihove oskrbe. Je član upravnega odbora Društva za oskrbo ran Slovenije. Aktivno sodeluje z MedTech Slovenija v okviru delovne skupine Blazine za preventivo poškodb zaradi pritiska. V bolnišnici je dejaven na področju uvajanja v delo novo zaposlenih sodelavcev, pri mentoriranju in pri predavanjih. Je avtor več strokovnih publikacij na temo kroničnih ran, sodobnih oblog, pripomočkov za inkontinenco in drugih. Vodi skupino za javna naročila na področju obloge za rane, obvezilnega materiala in terapije s podtlakom. Vodi projektno skupino za preventivo in oskrbo ran, ter sodeluje v skupinah za inkontinenco, ter za raziskovanje v zdravstveni negi Splošne bolnišnice Jesenice. Njegova aktivna in strokovna vloga na področju ran ter v Društvu za oskrbo ran je cenjena, je vzor mlajšim sodelavcem na omenjenem področju.

Hubert je ljubeč oče štirih otrok, skupaj se pogosto odpravijo v gozdove in hribe, kjer raziskujejo in uživajo v naravi. Svojo strast do kuhanja izraža v pripravi obrokov za svoje otroke, sicer pa svojo največjo sprostitev najde v ribolovu, ki ga redno prakticira na slovenskih jezerih in rekah.

Od leve proti desne: Nina Trifoni, Monika Ažman, Sanda Šifkovič, Vesna Avdić, Hubert Terseglav, Mariana Paula Rezelj, predsednica društva Alenka Bijol, Zorica Panić.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava