Off Canvas sidebar is empty

Oti Mertelj – dobitnica naslova častne članice Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2016

Oti Mertelj se je po zaključku študija zaposlila v Bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani nato pa jo je pot vodila v Splošno bolnišnico Jesenice. Ob zaključku svoje poklicne poti je zagovarjala magistrsko delo Odgovornost medicinske sestre za nastanek razjede zaradi pritiska in pridobila naziv magistrica zdravstveno – socialnega managementa. V bolnišnici je delovala predvsem na področju kirurških strok. Med drugim je vodila enoto poliklinične dejavnosti bolnišnice, leta 2004 pa je našla nov profesionalni izziv v znanju in veščinah o ranah, razjedi zaradi pritiska. V letu 2005 je uspešno zaključila izobraževanje v okviru poletne šole v Oxfordu za oskrbo kroničnih ran in si pridobila certifikat. V okviru kirurškega oddelka je vodila odsek, kjer so v oskrbi bolniki s kroničnimi ranami. Oti je soustanoviteljica in idejni vodja ambulante za kronične rane v Splošni bolnišnici Jesenice. Na tem področju je kot samostojna strokovna sodelavka vestno in odgovorno delala vse do dneva upokojitve 31. marca 2016. Oti je sodelovala je v različnih projektnih skupinah. Vodila in organizirala je projektno skupino za izboljšanje kakovosti na področju preventive in oskrbe razjede zaradi pritiska in vodila je zdravstveno vzgojno delo na tem področju. Aktivno še vedno sodeluje v društvu Hospic pri oskrbi težko bolnega in umirajočega. Na svoji poklicni poti je Oti sodelovala kot aktivna članica izvršilnega odbora Društva za oskrbo kroničnih ran. Bila je predsednica nadzornega odbora. Prav tako je v okviru Društva za oskrbo ran delovala v organizacijskem in strokovnem odboru. Je soavtorica strokovnih smernic za oskrbo Razjede zaradi pritiska, sodelovala je tudi pri pripravi nacionalnih smernic za oskrbo bolnika z rakom debelega črevesja. Delovala je kot izkušena mentorica, izvajalka strokovnih delavnic ter predavateljica znotraj in zunaj SBJ. Oti je habilitirana strokovna sodelavka za zdravstveno nego. Je prejemnica (leta 2003) Srebrnega znaka Društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske in leta 2006 prejemnica Zlatega znaka Zbornice - zveze.

V mesecu avgustu leta 2015 prijela občinsko priznanje za svoje dolgoletno predano delo v Planinskem društvu Gozd Martuljk, ki mu je skoraj desetletje tudi predsedovala. Je prejemnica bronastega, srebrnega in zlatega častnega znaka Planinske zveze Slovenije. Oti je dolgoletna aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Kot članica izvršnega odbora je bila šest let zadolžena za poslovanje in finančno delovanje društva in je bila zelo uspešna blagajničarka. Je predsednica statutarne komisije, vodja sekcije za pohodništvo in članica komisije za dodeljevanje sredstev za izobraževanje. Oti je nepogrešljiva v organizacijskem in izvršnem odboru MSBZT Gorenjskega društva. Oti Mertelj je zaradi svojih osebnostih vrlin, življenjske energije, optimizma povsod priljubljena in spoštovana in je prispevala pomemben delež k dvigu, ugledu in prepoznavnosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice in širom Slovenije.

Predlagatelj: Strokovni svet zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava