Off Canvas sidebar is empty

Marjana Bratkovič – dobitnica naslova častne članice Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2016

Marjana Bratkovič je na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik prisotna že od 15. leta starosti, zaposlila se je leta 1976. Leta 2005 je končala visokošolski strokovni študijski program.

Zdravstveno vzgojno delo je njena stalnica pri delu s kroničnimi bolniki. Za potrebe zdravstveno vzgojnega dela z bolniki s tuberkulozo in svojci je napisala kratko in razumljivo besedilo, ki je opremljeno z nazornimi slikami in izdelala zloženko z naslovom V BOJU S TUBERKULOZO. Zloženka je bila predstavljena tudi na evropskem strokovnem srečanju o tuberkulozi in bila med gradivi, ki jih medicinske sestre uporabljajo pri zdravstveni vzgoji bolnika s tuberkulozo, izbrana kot najboljša. Več let je vodila učne delavnice o izvajanju in vrednotenju tuberkulinskega testa po zdravstvenih domovih Gorenjske in Ljubljane in vodila tudi številne delavnice v okviru strokovnih izobraževanj.

Leta 2005 je izdelala program in učne vsebine ter didaktične pripomočke za pouk bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo in začela program tudi aktivno izvajati. Vrednotenje znanja bolnikov v letih 2008–09 je pokazalo, da znanje ni zadostno. Zato je leta 2011 skupaj s kolegico Barbaro Benedik izdelala zloženko za bolnike s KOPB z namenom spodbuditve samozdravljenja bolnikov in sodelovanja med zdravnikom, medicinsko sestro in bolnikom. Zloženka vsebuje tudi akcijski načrt samozdravljenja bolnika in oceno kakovosti življenja bolniko (CATvprašalnik). Zloženko na Kliniki Golnik uporabljamo kot pripomoček za izobraževanje bolnikov in gradivo za domačo oskrbo.

Marca 2007 se je udeležila izobraževanja o neinvazivni mehanični ventilaciji bolnikov v Heidelbergu in na Golniku pomagala postavljati oddelek za neinvazivno mehanično ventilacijo. V okviru vodenja kroničnih bolnikov je izvedla raziskavi o tem, kako poteka zdravljenje s kisikom na domu in 60 let Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske kakšna je kakovost življenja bolnika s KOPB, ki se zdravi s kisikom na domu. Rezultati raziskav so bili podlaga za izdelavo dodatne dokumentacije – evidenčnega kartončka Spremljanje bolnika s KOPB in trajnim zdravljenjem s kisikom na domu.

Marjana Bratkovič je avtorica kartončka, ki omogoča boljši prenos podatkov o bolnikovem zdravstvenem stanju med primarnim in sekundarnim nivojem. Redno se udeležuje strokovnih srečanj, kot aktivna udeleženka prenaša svoje bogate izkušnje v širši slovenski prostor. Je članica izvršilnega odbora pulmološke sekcije medicinskih sester Slovenije. Aktivno sodeluje pri izvedbi strokovnih srečanj sekcije, hkrati je članica Društva pljučnih bolnikov Slovenije, kjer se vključuje v izvedbo delavnic za bolnike po terenu. Njena znanja so pripomogla k kakovostni obravnavi, večji poučenosti in informiranosti bolnikov, predvsem pa k večji kakovosti življenja bolnikov s pljučno boleznijo.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava