Off Canvas sidebar is empty

Strokovno regijsko društvo DMSBZT GORENJSKE

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva

Organi društva:

  • Predsednik/ca: Alenka Bijol
  • Podpredsednik/ca: Zorica Panić in Nina Trifoni
  • Upravni odbor: /
  • Izvršilni odbor: Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Saša Urh - ZD Bled, Bohinj, Dragica Arnolj - ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Aleksander Maglić - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Špela Požun - BGP Kranj, Tadeja Starman - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka, Alma Košec - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma Šmelcer - Dom upokojencev Kranj, Ljubica Ravnihar - Srednja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Adrijana Ilievski - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Sara Drnač - predstavnica doma Taber, Ivanka Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ivan Topič - Diagnostični center Bled, Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost, Tanja Podlipnik - Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO Viharnik, Zala Marn - NIJZ
  • Nadzorni odbor: Oti Mertelj – predsednica, Jožica Trstenjak, Magdalena Mavri Tratnik
  • Častno razsodišče: Mateja Bahun - predsednica, Avrea Šuntar – Erjavšek, Tanja Torkar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik

II. Izvedena strokovna srečanja

Strokovno srečanje: Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi ter volilni občni zbor Društva, 8. september 2021, hotel Astoria Bled,

Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca, 10. junij 2021, preko spletne platmofrme Google meet,

Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 13. marec 2021, preko spletne platforme Google meet,

TPO z vključenim AED na kliniki Golnik, 14. september 2021,

TPO z vključenim AED na kliniki Golnik, 30. september 2021,

TPO z vključenim AED v Splošni bolnišnici Jesenice, 25. oktober 2021,

TPO z vključenim AED v Splošni bolnišnici Jesenice, 26. november.

III. Založniška dejavnost

Redno letno glasilo Društva Utrinki: ISSN 2232-2388

Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da

Ko nam jo možgani zagodejo z zasvojenostmi, CIP da

Srebrni znak in naslov častni član Društva MSBZT Gorenjske v letu 2020, Alenka Bijol

DMSBZT Gorenjske: Strokovno srečanje in občni zbor društva, Mateja Bahun

DMSBZT Gorenjske: Strokovno izobraževanje na daljavo: Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca, Jana Lavtižar

DMSBZT Gorenjske: Planinski izlet do Krnskega jezera, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Literarni večer z Bronjo Žakelj, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Sodobno zobozdravstvo, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Oskrba starejših – sedanjost in vizija prihodnosti, Marta Smodiš

DMSBZT Gorenjske: Preventivni programi za odrasle v času epidemije covida-19, Zala Marn

DMSBZT Gorenjske: Tekaška delavnica, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica Bogastvo naših rek, Tanja Podlipnik

DMSBZT Gorenjske: Piknik s »škafcem« pozitivnih misli, Ivanka Zupan

DMSBZT Gorenjske: Pohod na Limbarsko goro, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanj, Alenka Bijol

DMSBZT Gorenjske: Strokovno srečanje in volilni občni zbor društva, Jana Lavtižar, Zala Marn

DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica Veganska prehrana, Adrijana Ilievski

DMSBZT Gorenjske: Planinski izlet na Sabotin, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: 30 let organiziranega delovanja upokojenih članov društva, Jana Zupan

DMSBZT Gorenjske: Tečaj športnega plezanja, Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Nekaj za prave moške in vražja dekleta, Jana Zupan

DMSBZT Gorenjske: Klinični večer movember – mesec moških, Zala Marn

IV. Druga strokovna dejavnost

Sodobno zobozdravstvo, 12. februar 2021, preko Google Meet

Literarni večer z Bronjo Žakelj 11. marec 2021, preko Google Meet

Oskrba starejših – sedanjost in vizija prihodnosti, 17. april 2021, preko Google Meet

Preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstveni negi, 22. april 2021, preko platforme Zoom

Pomen preventivnih programov za odraslo populacijo v času epidemije, 11. maj 2021, preko Google Meet

Kulinarična delavnica 17. junij 2021

Planinski izlet na Limbarsko goro 19. junij 2021

Tekaška delavnica 14. maj 2021

Kulinarična delavnica z Urošem Štefelinom o veganskih jedeh, 2. september 2021

Izlet v Dolomite – Piz Boe, 11. 9. 2021 zaradi slabega vremena odpadel

Planinski izlet na Sabotin 25. september 2021

Svečanost ob praznovanju 30. obletnice delovanja Sekcije upokojenih članov, 22. oktober 2021

Kulinarična delavnica z Urošem Štefelinom o peki steakov, 4. november 2021

Tečaj športnega plezanja, 13. november 2021

Klinični večer: movember – mesec zdravja moških, 18. november 2021

Glede na epidemiološke razmere je obodbno potekal country ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in joge. Koristile so se abonmajske karte Prešernovega gledališča Kranj in gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Potekal je tudi tečaj tujih jezikov preko Skypa.

V. Mednarodna dejavnost

V društvu za leto 2021 nismo beležili mednarodne dejavnosti.

VI. Program dela in cilji za leto 2022

Januar:             

Tečaj teka na smučeh v Ratečah

Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege ter poklicne etike

Februar:

Literarni večer, Bled, Hotel Astoria

Marec:

Občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

Tečaj feratanja v Glinščici, Italija

April:

Klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja

Ustvarjalna oz. kuharska delavnica

Maj:

Udeležba na simpoziju/kongresu ter Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Junij:

Izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno

Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice

Planinski pohod na Golte – Boskovec

September:  

Planinski pohod na Turacher Hohe – Schoberriegel, Avstrija

Oktober:

Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege

Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (točen datum javljen naknadno)

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem

Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva

Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu duševnega zdravja v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico Begunje, 10. oktober 2022

November:    

Ustvarjalna delavnica

December:  

3. december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naslov Častni član društva    

Prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

V letu 2022 bo organizirano:

- Tečaj tujega jezika glede na zanimanje udeležencev

- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra

- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga

- Tečaj country plesa

VII. Druge aktivnosti

Intervju za GTV ob mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic; spodbuda in podpora društvenim članom ob 13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Volitve v DMSBZT Gorenjske bi morali izvesti v letu 2020, pa jih zaradi epidemiološke situacije nismo mogli. Planirane volitve smo 8. septembra 2021 izvedli. Dosedanjo vodstvo društva je bilo tako izvoljeno za še en mandat.

Na UO in skupščino je bila vložena pobuda za oprostitev članarine članom, ki so v letošnjem tekočem koledarskem letu izpolnil starost 80 let in več. Prošnja članice DMSBZT Gorenjske Ivane Zupan, je bila na UO pred 34. skupščino tudi sprejeta.

Udeležba vodstva društva skupaj s poslanci društva na 34. redni Skupščini Zbornice – Zveze.

Spletna udeležbna na 13. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Spletna udeležba skupaj z izvršnim odborom društva, na prednovoletni svečanosti Zobornice – Zveze.

VIII. Najpomembnejši, najvidnejši dogodek 2021

30 LET ORGANIZIRANEGA DELOVANJA UPOKOJENIH ČLANOV DRUŠTVA MSBZT GORENJSKE

Društvo MSBZT Gorenjske že 30 let skrbi tudi za medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike, ki po upokojitvi še vedno ostanejo redni člani društva – v okviru Sekcije upokojenih članov , ki je v letošnjem letu praznovala 30. obletnico delovanja. Dogodek je bil slavnostno obeležen 22.10.2021, v hotelu Astoria na Bledu.

Uvodni del slovesnosti je bil po programu namenjen strokovnemu delu srečanja, ki je bil vsebinsko vezan na Svetovni dan sladkorne bolezni, 14. november in na Svetovni dan duševnega zdravja, 10. oktober:

Ø  Sonja Ravnik, častna članica našega društva je spregovorila o vlogi in pomenu delovanja društev diabetikov ter predstavila naloge in aktivnosti Društva diabetikov Jesenice, katerega predsednica je postala po upokojitvi.

Ø  Jože Lavrinec je predstavil prehrano sladkornega bolnika v šestih točkah in poskušal na kratko povedati to, kar mora vedeti upokojena med. sestra za svoje domače in bližnje – v okviru stalno spreminjajočih se znanj tega strokovnega področja.

Ø  Tanja Torkar, prof. zdrav. vzgoje in mag. zdr. nege, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje, je spregovorila o pomenu skrbi za duševno zdravje, ki se kot kontinuum lahko giblje od pozitivnega k negativnemu – od duševnega zdravja, do težav z duševnim zdravjem, do duševnih motenj in do hudih duševnih motenj. Za zaključek pa nas je skozi vodeno sprostitveno tehniko vizualizacije popeljala na sprehod skozi gozd.

Osrednji del dogodka je bil slavnostni del srečanja, v katerem sem kot predsednica sekcije obujala spomine na leto 1991. Takrat je bil v Psihiatrični bolnišnici Begunje ustanovljen Aktiv upokojenih MS in ZT. Za prvo predsednico je bila izvoljena Helena Korošec. Njeno delo sta nadaljevali Anica Bajt in Dragica Cerar. Nato pa je aktiv kar tri mandatna obdobja vodila Ivanka Živič, ki je lani postala tudi častna članica DMSBZT Gorenjske. Na seji IO društva, 25.4.2013, je bil sprejet predlog, da se Aktiv MS in ZT preimenuje v Sekcijo upokojenih članov Društva MSBZT Gorenjske. Na občnem zboru društva leta 2013 pa sem bila sama izvoljena za predsednico sekcije, ki danes šteje 108 članic in 1 člana. Ob zaključku slavnostnega nagovora sem v imenu vseh članov sekcije izročila ZAHVALO Društvu MSBZT Gorenjske, za vso dolgoletno pozornost, namenjeno upokojenim članom društva in se z njo zahvalila tudi za dobro sodelovanje. Šopek pa je bil namenjen v zahvalo predsednici društva, Alenki Bijol, za njen empatični odnos do upokojenih članov.

Sledil je nagovor predsednice društva, ki je sekciji podelila tudi PRIZNANJE za dolgoletno sodelovanje in rast na področju zdravstvene nege.

S svojo prisotnostjo pa nas je počastila tudi Monika Ažman, članica Društva MSBZT Gorenjske in predsednica Zbornice – Zveze, ki je spregovorila o obstoječi kritični situaciji na področju zdravstvene nege in o pomanjkanju političnega posluha za problematiko. Ne gre samo za podcenjenost tega poklica. Postavlja se tudi vprašanje zagotavljanja varne in kakovostne zdravstvene nege, zaradi odhajanja kadra na druga delovna področja. Saj je pritisk kadrovske podhranjenosti, povečanega obsega dela in težjih delovnih pogojev prevelik.

Sledila je večerja, ki je s svojim slavnostnim pridihom tudi pomagala obeležiti pomembnost dogodka, ki smo ga obogatili tudi s prijetnimi spomini na čase, ko smo še same bile aktivne na različnih področjih zdravstvene nege.

Zapisala: Jana Ivanka Zupan

Poročilo pripravil/-a: Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava