Off Canvas sidebar is empty

Strokovno regijsko društvo

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva

Organi društva:

  • Predsednik/ca: Alenka Bijol
  • Podpredsednik/ca: Zorica Panić in Nina Trifoni
  • Upravni odbor: /
  • Izvršilni odbor: Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Urška Slana - ZD Bled, Bohinj, Dragica Arnolj - ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Urban Bole - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Špela Požun - BGP Kranj, Karmen Česen - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka, Maja Kržišnik - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma Šmelcer - Dom upokojencev Kranj, Maja Štempihar - Srednja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Ajda Cvelbar - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Dragana Rikanović - predstavnica doma Taber, Jana Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ivan Topič - Diagnostični center Bled, Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost, Tanja Podlipnik - Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO Viharnik.
  • Nadzorni odbor: Oti Mertelj – predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat
  • Častno razsodišče: Mateja Bahun - predsednica, Avrea Šuntar – Erjavšek, Marjan Žagar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti

Strokovno srečanje Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje ter občni zbor Društva, 7. marec 2019, hotel Astoria Bled

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 16. februar 2019, Klinika Golnik,

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 13. junij 2019, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin,

Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 23. september 2019, hotel Astoria Bled.

III. Založniška dejavnost

Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da

Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje, CIP da

XXVII | 1 DMSBZT Gorenjske: Slavnostna podelitev najvišjih priznanj društva, srebrni znak in naslova častni član v letu 2018, Alenka Bijol

DMSBZT Gorenjske: Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva, Adrijana Ilievski

DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalno ob izdelovanju adventnih venčkov, Tanja Podlipnik

XXVII | 2 DMSBZT Gorenjske: Ko se združi prijetno s koristnim, Jana Zupan

DMSBZT Gorenjske: Tečaj teka na smučeh, Jana Lavtižar

XXVII | 3 DMSBZT Gorenjske: Čajanka: Sprehod skozi organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem, Jana Zupan

DMSBZT Gorenjske: Občni zbor društva in strokovno srečanje Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje, Jana Lavtižar

XXVII | 4 DMSBZT Gorenjske: Kako do učinkovite tehnike teka? Sanda Šifkovič

DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalne delavnice izdelave domačih krem in šamponov, Tanja Podlipnik

XXVII | 5 DMSBZT Gorenjske: Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh ravneh zdravstvenega varstva, mag. Erika Povšnar

XXVII | 6 DMSBZT Gorenjske: Bazar zdravja, Mateja Petrovčič

DMSBZT Gorenjske: Pot dveh slapov, Sanda Šifkovič

XXVII | 7 DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanja srebrni znak in naziv častni član društva, Alenka Bijol

DMSBZT Gorenjske: Dolomiti 2019, Irena Erbežnik

XXVII | 8 DMSBZT Gorenjske: Ustvarjalna delavnica – šivanje toaletne torbice, Tanja Podlipnik

DMSBZT Gorenjske: Izlet na Sljeme, Sanda Šifkovič

XXVII | 9 DMSBZT Gorenjske: Rezija, dolina z bogato snovno in kulturno dediščino, Jana Zupan

DMSBZT Gorenjske: Dubaj in Abu Dabi – dežela šejkov, nafte in luksuza, Jana Zupan

DMSBZT Gorenjske: Kulinarična delavnica peka kruha, Katja Valjavec in Tanja Podlipnik

IV. Interesne dejavnosti

Tečaj teka na smučeh, 19. januar 2019, Rateče

Čajanka: Sprehod skozi organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem, 12. februar 2019, Astoria Bled

Izdelovanje domačih krem in šamponov, 3. april 2019, Biotehniški center Naklo

Tekaška delavnica: Kako do učinkovite tehnike teka, 12. april 2019

Bazar zdravja, 25. april, Radovljica

Klinično popoldne: Pomen in možnosti sodelovanja ambulant družinske medicine na vseh ravneh zdravstvenega varstva, 25. april 2019, Astoria Bled

Strokovni izlet upokojenih medicinskih sester v Rezijo, ogled doma starejših občanov Viharnik, 14. junij 2019

Planinski pohod Pot dveh slapov, april 2019

Planinski pohod: Sljeme, 28. september 2019

Tečaj šivanja v mestni šivalnici Kranj, 3. oktober 2019

Številčno smo tekli na Ljubljanskem maratonu, obiskovali country ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in joge.

V. Program dela in cilji za leto 2020

Januar:             
18. januar: tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki

30. januar: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege, Zavarovalnica Triglav Kranj

Februar:

13. februar: Čajanka, Bled, Hotel Astoria

Marec:

12. marec: občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

April:

16. april: klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Športno tekaška delavnica ali nordijska hoja (kraj in datum javljena naknadno)

23. april: ustvarjalna delavnica priprave sladoledov in sorbetov v sodelovanju z Biotehniškem centrom Naklo

Maj:

11. in 12. maj udeležba na 17. simpoziju in svečanosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

21. maj: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

23. maj planinski pohod Po poti sedmih slapov pri Buzetu 

Junij:

izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno

Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice

September:  

dvodnevni planinski pohod v Dolomite

Oktober:

3. oktober planinski pohod po Napoleonovi poti v Italiji

15. oktober: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege

Večdnevni izlet v tujino s strokovnim ogledom (točen datum javljen naknadno)

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem

Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva

November:    

22. november: ustvarjalna delavnica spoznavanje in uporaba zelišč – izdelava božičnega čaja (kraj javljen naknadno)

December:  

5. december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naslov Častni član društva    

prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

V letu 2020 bo organizirano:

Tečaji tujih jezikov glede na zanimanje udeležencev

Abonmajske karte za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah in Prešernovem gledališču Kranj

Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga

Tečaj country plesa

VI. Druge aktivnosti

Udeležba ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester na svečanosti v Kongresnem centru Brdo, 12. maj 2020.

Udeležba na 17. simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije: Z medicinskimi sestrami in babicami do zdravja za vse

Prav tako omogočeno plačilo kotizacij s strani Društva za omenjeni simpozij.

Poročilo pripravil/-a: Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava