Off Canvas sidebar is empty

Strokovno regijsko društvo

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva

Organi društva:

  • Predsednik/ca:         Alenka Bijol
  • Podpredsednik/ca:  Zorica Panić in Nina Trifoni
  • Izvršilni odbor:         Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Jana Fajfar - ZD Bled, Bohinj, Barbara Rant - ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Urban Bole - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Špela Požun - BGP Kranj, Karmen Česen - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka, Maja Kržišnik - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma Šmelcer - Dom upokojencev Kranj, Maja Štempihar - Srednja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Ajda Cvelbar - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Dragana Rikanović - predstavnica doma Taber, Jana Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Tatjana Eržen - Diagnostični center Bled, Katica Zlatar - sekcija za športno dejavnost, Tanja Podlipnik - Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO Viharnik.
  • Nadzorni odbor: Oti Mertelj – predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat 
  • Častno razsodišče: Mateja Bahun -predsednica, Avrea Šuntar – Erjavšek, Marjan Žagar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti

16. marec 2017 občni zbor s strokovnim izobraževanjem Aromaterapija v zdravstveni negi, Bled, Hotel Astoria, 109 udeležencev

18. maj 2017 Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege, Kranj, Zavarovalnica Triglav, 56 udeležencev

12. oktober 2017 Paliativna oskrba, Kranj, Zavarovalnica Triglav, 20 udeležencev

19. oktober 2017 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, Kranj, Zavarovalnica Triglav, 20 udeležencev

23. november 2017 Afrodiziak: Radosti življenja z zelišči, Biotehniški center Naklo, 25 udeležencev

 

III. Založniška dejavnost 

Izdana zbornika Aromaterapija v zdravstveni negi in Paliativna oskrba

Izdano letno glasilo Utrinki

Glasilo UTRIP:

Letnik XXV, št. 1 Jana Zupan: Skupaj zmoremo več,

Letnik XXV, št. 1 Maja Zevnik: Jesenski izlet društva na Sicilijo,

Letnik XXV, št. 2 Alenka Bijol: DMSBZT Gorenjske: 60. obletnica delovanja društva s podelitvijo priznanj, str. 32,

Letnik XXV, št. 2 Alenka Bijol: Razpis za predsednika/co, podpredsednika/co za izobraževanje in podpredsednika/co za splošne zadeve društva, str. 37,

Letnik XXV, št. 2 Alenka Bijol: Vabilo na volilni občni zbor in strokovno srečanje, str. 37,

Letnik XXV, št. 5 Tjaša Čebašek: Ko konflikt postane igra, str. 63,

Letnik XXV, št. 5 Irena Šenk in Nada Macura Višić: Strokovno izobraževanje s področja poklicne etike in zakonodaje v DMSBZT Gorenjske, str. 65,

Letnik XXV, št. 5 Jana Lavtižar: »Boj proti odpornosti na antibiotike je v vaših rokah« Splošna bolnišnica Jesenice v sodelovanju z regijskim društvom, str. 66,

Letnik XXV, št. 7 Sanda Šikovič in Irena Erbežnik: Planinski izlet Društva MSBZT Gorenjske v Dolomite, str. 63,

Letnik XXV, št. 8 Zorica Panić: Izlet gorenjskega društva v Valencio, str. 46,

Letnik XXV, št. 8 Sanda Šifkovič: Koštabona-Pomjan-Puče, str. 47,

Letnik XXV, št. 9 Judita Slak: Strokovno izobraževanje iz paliativne oskrbe v DMSBZT Gorenjske, str. 64,

Letnik XXV, št. 9 Katica Zlatar: Delavnica Afrodiziak – radosti življenja z zelišči, str. 66.

IV. Interesne dejavnosti 

19. april 2017 Ko konflikt postane igra, Kranj, Zavarovalnica Triglav, 25 udeležencev

23. november 2017 Afrodiziak: Radosti življenja z zelišči, Biotehniški center Naklo, 25 udeležencev

Ponovno smo obiskali in prehodili nove poti v Dolomitih, izvedli tek na smučeh, obiskali Koštabono in Pomjan, zelo številčno tekli na Ljubljanskem maratonu, obiskovali country ples, vadbe visoko intenzivnih treningov, pilatesa in joge.

V. Program dela in cilji za leto 2018 

Januar:             
20. januar - tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki

25. januar Klinično popoldne: Patronažno varstvo in problemi na terenu, Jesenice, Splošna bolnišnica

Februar:

15. februar – Čajanka: Bled, Hotel Astoria

Marec:

8. marec – občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

April:

12. april - klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Maj:

-  udeležba na Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic.

17. maj - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

24. maj -  ustvarjalna delavnica (kraj in vsebina javljena naknadno) 

Junij:

- izlet upokojenih medicinskih sester – točen kraj in datum javljen naknadno

16. junij - planinski pohod

September:  

- dvodnevni planinski pohod v Dolomite

Oktober:

18. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege

Večdnevni izlet v Lizbono (točen datum javljen naknadno)

27. oktober – planinski pohod

oktober – sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem

November:    

22. november -  ustvarjalna delavnica (kraj in vsebina javljena naknadno)

December:  

8. december – svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naziv Častni član društva    

- prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva

V letu 2018 bo organizirano:

- Tečaj tujega jezika

- Tečaj uporabe programskih paketov Microsoft Office

- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra

- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga

- Tečaj country plesa

VI. Druge aktivnosti 

AKTIVNOSTI OB DNEVIH MEDICINSKIH SESTER IN BABIC:

 udeležba na Slovesnosti v Ljubljani ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic;

Country ples udeleženk Društva ob svetovnem dnevu higiene rok, ki je sovpadala z mednarodnim dnevom babic 5. maj;

udeležba na tridnevnem 11. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije v Kongresnem centru Brdo pri Kranju ob obeležitvi 90. obletnice organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem;

udeležba na slovesnosti 17. novembra 2017 ob praznovanju 90. obletnice Društva MSBZT Ljubljana.

Poročilo pripravil/-a: Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava