Off Canvas sidebar is empty

Strokovno regijsko društvo DMSBZT GORENJSKE

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je v letu 2016 obeležilo 60. let svojega aktivnega in ustvarjalnega delovanja. Strokovni namen društva je, krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva

Organi društva:

  • Predsednik/ca:        Alenka Bijol
  • Podpredsednik/ca:  Zorica Panić, Nina Trifoni
  • Izvršilni odbor:        Marija Šlibar, Maja Pelko, Darinka Livrin, Jana Fajfar, Dragica Arnolj, Sabina Pogačar Traven, Darko Loncnar, Simona Tomaževič, Vesna Jenšterle, Karmen Česen, Biljana Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Šempihar, Uroš Mravlje, Nevenka Grilc, Tanja Blaznik, Marinka Seljak, Zala Marn, Andreja Černoga, Dita Perčič, Jana Zupan, Erika Povšnar, Marjetka Košir, Tatjana Eržen, Katica Zlatar, Avrea Šuntar Erjavšek
  • Nadzorni odbor:       Mira Anžič, Jožica Trstenjak, Nada Legat
  • Častno razsodišče: Biljna Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Dita Perčič, Katica Zlatar

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti

25. seja IO 11.2.2016, 26. seja IO 5.5.2016, 27. seja IO 17.11.2016 na sedežu Društva v Kranju.

3. februar, Ali smo med zidovi zdravstvenih ustanov res varni?

3. marec, Odkritje spominske plošče Angeli Boškin in strokovno srečanje Učinkovito upravljanje s časom, 90 udeležencev

23. marec Tako se spominjam svojih začetkov

5. april Klinični večer s študenti in diplomanti Fakultete za zdravstvo Jesenic

14. junij, Kakovost in varnost v zdravstvu, 62 udeležencev

28. november, izobraževanje Temeljnih postopkov oživljanja z vključenim AED

III. Založniška dejavnost

Učinkovito upravljanje s časom, zbornik predavanj strokovnega srečanja, CIP da

Kakovost in varnost v zdravstvu, zbornik predavanj strokovnega srečanja, CIP da

IV. Interesne dejavnosti

UTRIP, letnik XXIV, številka 1,  januar 2016. Članek: Srebrni znak DMSBZT Gorenjske 2015 (str. 49), Nina Trifoni.

UTRIP, letnik XXIV, številka 2,  februar 2016. Članek: Prednovoletno srečanje upokojenih članic DMSBZT Gorenjske 2015 (str. 37), Bonton pri mizi: letnik XXIV, številka 1,  februar 2016, Jana Zupan.

UTRIP, letnik XXIV, številka 2,  februar 2016. Članek: Božični izlet Pravljica v okrašenem Mozartovem mestu Salzburg DMSBZT Gorenjske 2015, Zorica Panić.

UTRIP, letnik XXIV, številka 3, april 2016. Članek: Odkritje spominske plošče Angeli Boškin (str. 63), Alenka Bijol.

UTRIP, letnik XXIV, številka 4, maj 2016. Članek: Klinični večer z DMSBZT Gorenjske (str. 42), Alenka Bijol.

UTRIP, letnik XXIV, številka 4, maj 2016. Članek: Tako se spominjamo svojih začetkov (str. 43), Jana Lavtižar.

UTRIP, letnik XXIV, številka 5, junij/julij 2016. Članek: Kultura oblačenja (str. 55), Sandra Jerebic in Alenka Bijol.

Intervju ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester na Radiu Triglav, dne 12.5.2016

V. Program dela in cilji za leto 2017

Januar:             

21. januar - tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki

26. januar -  klinični večer: Paliativna ZN in oskrba

Februar:

16. februar - Prava čajanka s predavanji o čaju, Bled, Hotel Astoria

Marec:

2. marec – občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

April:

6. april - klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice

20. april - strokovna ekskurzija

Maj:

-  udeležba na Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic.

18. maj - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege (z meddruštvenim sodelovanjem)

25. maj -  ustvarjalna delavnica

Junij:

- izlet upokojenih medicinskih sester – točen kraj in datum javljen naknadno

10. junij - planinski pohod

September:  

7. september - tečaj digitalne fotografije

- planinski pohod v Dolomite

21. september - klinični večer Patronažno varstvo in problemi na terenu

Oktober:

19. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Kakovost in varnost v zdravstvu

28. oktober – planinski pohod

oktober – sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z  meddruštvenim delovanjem

November:    

9. november -  ustvarjalna delavnica

December:  

2. december – svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj »Srebrni znak«      

- prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva

V letu 2017 bo organizirano:

- Tečaj tujega jezika

- Tečaj uporabe programa power point

- Učne delavnice: Retorika in način predavanja, kako napisati dober prispevek

- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter oktobra do decembra

- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga

- Tečaj country plesa

Želimo si še naprej dobro sodelovati na vseh nivojih delovanja Zbornice – Zveze.

VI. Druge aktivnosti

V mesecu marcu smo odkrili spominsko ploščo Angeli Boškin v prostorih kasarne na Stari Savi na Jesenicah. Še v istem mesecu smo organizirali čajanko Tako se spominjam svojih začetkov, kjer je tekla beseda o zgodovini delovanja medicinskih sester, ki so orale ledino na področju babištva in zdravstvene nege.

V maju smo na svečani proslavi obeležili Mednarodni dan medicinskih sester.

Skupaj z upokojenimi medicinskimi sestrami smo imeli priložnost ogleda Doma Petrovo Brdo in ob obeležitvi 60. obletnice delovanja Društva tudi obiskali grob Angele Boškin.

Na strokovnem izletu na Sicilijo smo spoznavali znamenitosti ter se v jesenskem času še naužili toplega sonca.

Organizirali smo predavanje iz obveznih vsebin Kakovost in varnost v zdravstvu.

V jesenskem času so nas o izdelovanju naravne kozmetike, bolje rečeno Babičina kozmetika, podučili strokovni sodelavci Biotehniškega centra Naklo.

Svoje zdravje smo krepili na planinskem pohod v Karnijske Alpe - Gartnerkofel/ Krniške skale ter dvodnevnem pohodu v Dolomitih.

Organizirali smo tečaj TPO za upokojene članice.

Pridobili smo nova znanja na delavnici Kulture oblačenja z Leo Pisani.

Športni duh in naša telesa smo oblikovali z različnimi rekreacijskimi aktivnostmi, kot na primer s pilatesom, jogo in visoko intenzivno vadbo. Dvakrat nam je ponagajalo vreme, zato smo morali odpovedati tečaj nordijske hoje in pohod na Nanos.

Z vsako leto večjo udeležbo in dolžino pretečenih kilometrov smo nastopili ponovno na Ljubljanskem maratonu.

Tudi letos smo omogočili kulturna udejstvovanja: 8 abonmajskih vstopnic v gledališčih Toneta Čufarja Jesenice in Prešernovem Gledališču Kranj.

Zaradi vremena smo morali odpovedati tečaj nordijskega teka.

Leto smo 26.11. 2016 zaključili s slovesnostjo ob 60 obletnici delovanja:

podelili smo štiri srebrne znake, naziv častnega člana, izdajo zbornika ob 60 obletnici delovanja Društva, podelitvijo priznanj vsem dosedanjim predsednicam Gorenjskega društva, priznanje najstarejši članici Društva in Zbornice – Zveze ter zahvalo Zavarovalnici Triglav – območni enoti Kranj za dolgoletno domovanje društva.

V zadnji dneh leta smo tudi imeli prednovoletno srečanje z strokovnim predavanjem z upokojenimi članicami Društva.

AKTIVNOSTI OB DNEVIH MEDICINSKIH SESTER IN BABIC:

Intervju ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester na Radiu Triglav. 

AKTIVNOSTI, VEZANE NA PRIZNANJA, MANDATE… (priznanja, volitve, spremembe)

3.3.2016 smo imeli na rednem letnem občnem zboru Društva volitve poslancev.
 

Poročilo pripravil/-a:
Alenka Bijol
predsednica DMSBZT Gorenjske
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava