Off Canvas sidebar is empty

LETNO POROČILO ZA SKUPŠČINO IN LETOPIS 2022

Ime društva, sekcije ali delovne skupine: DMSBZT GORENJSKE

I. Organi društva, sekcije, delovne skupine:

Predsednik/ca: Alenka Bijol

Mandat predsednik/ca: Drugi mandat

Podpredsednik/ca: Zorica Panić in Nina Trifoni

Mandat podpredsednik/ca: Drugi mandat

Člani IO:
Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Saša Urh - ZD Bled, Bohinj, Dragica Arnolj - ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Aleksander Maglić - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Špela Požun - BGP Kranj, Tadeja Starman - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka, Alma Košec - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma Šmelcer - Dom upokojencev Kranj, Ljubica Ravnihar - Srednja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Adrijana Ilievski - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Sara Drnač - predstavnica doma Taber, Ivanka Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ivan Topič - Diagnostični center Bled, Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost, Tanja Podlipnik - Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO Viharnik, Zala Marn - NIJZ

Število članov na dan 31.12.2022: 1376

II. Kratka predstavitev društva oz. sekcije

Cilj in vizija DMSBZT Gorenjske je povezati medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike Gorenjske ter pridružene člane, ohranjati in razvijati stike z Zbornico - Zvezo, drugimi društvi in organizacijami s sorodnimi cilji v domačem in mednarodnem prostoru, krepiti osebnostni in strokovni razvoj svojih članov ter kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa ter ohranjati in razvijati kulturno in zgodovinsko dediščino medicinskih sester in babic.

III. Strokovna srečanja v preteklem letu

3.3.2022, TPO z vključenim AED, 20 udeležencev 10.3.2022, Vpliv vitamina D na vsakodnevno življenje, 200 udeležencev 22.3.2022, Literarni večer s pisateljem Tadejem Golobom, 150 udeležencev 26.3.2022, Kakovost in varnost v zdravstvu, modul licenca, 120 udeležencev 4.4.2022, TPO z vključenim AED, 20 udeležencev 14.4.2022 TPO z vključenim AED, 20 udeležencev 19.4.2022, Uporaba prehranskih dopolnil pri otrocih in mladostnikih, 200 udeležencev 21.4.2022 Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca, 130 udeležencev 26.5.2022 Delavnica sproščanja z Rdečimi noski, 10 udeležencev 6.6.2022, Priprava na porod in starševstvo, 80 udeležencev 7.6.2022, (Ne) nasilna komunikacija na delovnem mestu, 150 udeležencev 13.9.2022 Izzivi na poti donorstva, 80 udeležencev 29.9.2022 Spolnost skozi oči mladostnika, 140 udeležencev 10.10.2022 Klinično popoldne ob dnevu duševnega zdravja, 15 udeležencev 24.11.2022 Izzivi na poti zdravja moških, 160 udeležencev

IV. Založniška dejavnost

V nastajanju je zbornik strokovnega srečanja Izzivi na poti donorstva. Redno letno glasilo Društva Utrinki: ISSN 2232-2388 Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da Utrip: 30. let organiziranega delovanja upokojenih članov društva, Jana Zupan Tečaj športnega plezanja, Sanda Šifkovič Nekaj za prave moške in vražja dekleta, Jana Zupan Klinični večer Movember – mesec moških, Zala Marn Sankanje na Jezerskem, Sanda Šifkovič Klinični večer Pomen vitamina D na vsakodnevno življenje, Zala Marn, Literarni večer s pisateljem Tadejem Golobom, Jana Zupan Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo, Jana Zupan Tečaj teka na smučeh, Sanda Šifkovič Uporaba prehranskih dopolnil pri otrocih in mladostnikih, Zala Marn Izlet upokojenih članic in članov, Jana Zupan Planinski izlet na Schoberriegel, Sanda Šifkovič Sprostitvena smejalna delavnica z Rdečimi noski, Sanda Šifkovič Tekaška delavnica, Adrijana Ilievski Vključenost očetov v obporodnem obdobju, Ria Jagodic, mag. Erika Povšnar Razpis za podelitev priznanja srebrni znak in naslova častni član, Alenka Bijol Strokovno srečanje društva z naslovom Izzivi na poti donorstva in občni zbor društva, Zala Marn Klinično popoldne ob dnevu duševnega zdravja, Simona Tomaževič Delavnica TPO in uporabe AED, Jana Zupan Potovanje DMSBZT Gorenjske po Andaluziji, Zorica Panić Ustvarjalne delavnice v letu 2022, Zala Marn in Tanja Podlipnik Planinski izlet na Golte, vrh Boskovec, Sanda Šifkovič

V. Druga strokovna dejavnost

Sodelovanje z NIJZ območno enoto Kranj, Centrom za krepitev zdravja Kranj, FZAB, Psihiatrično bolnišnico Begunje, Sekcijo reševalcev v zdravstvu, Sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva, Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in Policijskim sindikatom Slovenije.

VI. Mednarodna dejavnost

V društvu za leto 2022 nismo beležili mednarodne dejavnosti.

VII. Program dela in cilji za leto 2023 (največ do 1000 znakov s presledki)

Januar:
- tečaj teka na smučeh v Ratečah
- strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege ter poklicne etike

Februar:

- Literarni večer
- Sankanje na Jezerskem

Marec:

- občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria
- Klinično popoldne

April:

- klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- Športno tekaška delavnica ustvarjalna delavnica

Maj:

- udeležba na kongresu ter - Svečani akademiji ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic
- strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Junij:

- izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno
- Bazar zdravja v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice
- Planinski pohod na Zirbitzkogel, 17.6.2023

September:

- planinski pohod na Piz Boe
- Klinično popoldne

Oktober:

- strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO

VIII. Druge aktivnosti

Sankanje na Jezerskem, 14.1., 15.1.2022 Tečaj teka na smučeh, 12.2.2022 Čokoladna delavnica s čokoladnim mojstrom, 15.3.2022 Izdelava sladoleda, Biotehniški center Naklo, 9.5.2022 Tekaška delavnica, 13.5.2022 Izlet upokojenih članov v Celje in okolico, 27.5.2022 Planinski izlet na Schoberriegel ( Avstrija ), 18.6.2022 Planinski izlet na Piz Boe, 27.8.2022 (odpovedan) Biseri Andaluzije, 1.10.-4.10.2022 Planinski izlet na Golte-Boskovec, 15.10.2022 Tek na 26. ljubljanskem maratonu, 23.10.2022 Testenine tako in drugače, Hiša Linhart, 26.10.2022 Advent v srcu Zagreba, 10.12.2022 Odličen odziv v regiji za kritje kotizacije 18. simpozija zdravstvene in babiške nege. V celoti oddane in vstopnice za svečano akademijo.

IX. Najpomembnejši, najvidnejši dogodek 2022

V letu 2022 nismo beležili okroglih obletnic, tako je leto 2022 zaznamovalo strokovno srečanje z občnim zborom pod naslovom Izzivi na poti donorstva v sodelovanju z Slovenija transplant. Ob zaključku leta pa smo obeležili slavnostno podelitev najvišjih priznanj Društva Gorenjske od leta 2020 do 2022. Avtor članka: Mateja Bahun Sobota, 3. 12. 2022 je bila za člane Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske prav posebno slavnostna, saj smo po dveh letih protikovidnih ukrepov zopet lahko stisnili roke dobitnikom priznanj Društva. Program se je začel s slavnostnim nagovorom predsednice društva gospe Alenke Bijol, ter nadaljeval s slavnostnim nagovorom predsednice Zbornice - Zveze gospe Monike Ažman. Popeljali sta nas v preteklost, sedanjost in prihodnost zdravstvene nege, opisali kako se je vse začelo, nas spomnili na težavno sedanjost in naslikali težko, vendar optimizma in priložnosti polno pot v prihodnost. Ker je bilo zadnje svečano srečanje leta 2019, smo v Festivalni dvorani na Bledu ploskali in čestitali dobitnikom priznanj zadnjih treh let. Prejemnice srebrnih znakov so bile za leto 2020: gospa Bojana Berguš, gospa Zorica Panić gospa Tanja Pristavec, vse tri iz Splošne bolnišnice Jesenice ter gospa Vlasta Tratnik iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Za leto 2021 so srebrni znak prejele: gospa Maruša Ahačič iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, gospa Mojca Brudar in gospa Maja Kaker iz Splošne bolnišnice Jesenice ter gospa Mojca Tavčar iz Psihiatrične bolnišnice Begunje. Za leto 2022 so srebrni znak prejele: gospa Darinka Fajfar iz Splošne bolnišnice Jesenice, gospa Ljubica Ravnikar iz Srednje zdravstvene šole Jesenice, gospa Simona Tomaževič iz Psihiatrične bolnišnice Begunje in gospa Maja Zevnik iz Zdravstvenega doma Kranj. Z veseljem in ponosom je predsednica Društva ga. Alenka Bijol podelila tudi tri nazive častnega člana/članice Društva in sicer so za svoje dolgoletno, pomembno in prepoznavno delo v zdravstveni negi naziv prejeli gospa Ivanka Živič za leto 2020, gospa Rozalija Rajgelj za leto 2021 ter gospod Jože Lavrinec za leto 2022. Za glasbeno popestritev je poskrbela glasbena skupina Maraaya, in ni vnemar podatek, da je bila cela dvorana na nogah in da se je iz dvorane slišalo tudi petje. Člani društva smo izredno ponosni na nagrajence in častne člane, ter jim za njihov vložen trud in uspehe iskreno čestitamo.

Poročilo pripravil/la: Alenka Bijol

Datum oddaje poročila: 26. 1. 2023

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava